Dankwoord 

Ik heb al vele malen aangegeven dat het voor ons onmogelijk is om een ieder persoonlijk 
te bedanken. Als wij alleen al denken aan het gigantische aantal kopers en verkopers 
van de kaarten alsmede het forse aantal donateurs, er zou geen beginnen aan zijn. Wij 
kunnen alleen nog maar eens benadrukken dat wij ongelofelijk blij zijn met het feit dat 
ons deze kans wordt geboden en willen iedereen dan ook bedanken voor alle steun die 
wij de afgelopen maanden hebben mogen ontvangen, in welke vorm dan ook.

De één heeft zijn bijdrage geleverd in de vorm van de aankoop van twee pakketjes 
kerstkaarten, de ander stort zomaar een aanzienlijk bedrag. Wij vinden de ene 
bijdrage niet belangrijker dan de ander. Wij zijn echter geraakt door het feit dat 
zoveel mensen met ons meedenken in een tijd waarin zovelen het eveneens hard nodig 
hebben. Er is weer eens bewezen dat je samen sterk staat.

Wij willen langs deze weg echter wel een aantal personen in het bijzonder bedanken 
voor het mogelijk maken van ons avontuur: Bas en Linda, Paolo en Cecile. Jullie hebben 
het mogelijk gemaakt dat deze aktie een groot succes is geworden. Velen wilden iets 
voor ons doen. Jullie hebben het mogelijk gemaakt DAT men iets kon doen.

Emmie: bedankt voor het vertolken van de rol van "moederkloek" en mede-organisator. 
Wij hebben heel erg veel bewondering voor al je inzet!

Mieke: voor het belangeloos beschikbaar stellen van Remko's ontwerp (www.illu.nl).

Hanneke en Yvo: bedankt voor het continu in de watten leggen. 

Walter, bedankt voor je inzet wanneer het ging om het doorplaatsen in het clubblad.

Edwin en Simone voor alle medewerking m.b.t. het oprichten van de stichting. 

Mijn vrienden en het bestuur van de voetbalvereniging A.V.V. Sloterdijk voor de 
vele donaties en het beschikbaar stellen van de opbrengst van de Nieuwjaarsloterij.

De gehele "Almere-clan" voor jullie initiatief!!!

Karin en Heine, Oma, Berny, Marcel, Kees, Bertus en Marga, Jack en Yvonne, Dennis, 
Rob en Joke, Bep voor jullie ongelofelijke duit in de zak!!!

You guys in the U.S.A and in Australia, Thank you so much for your support. 
We luv U!!!

Peter Wieringa en Jurriaans Lindenbaum Grafimedia voor het drukken van de kaarten.

Reisbureau KVSA (www.reisbureaukvsa.nl), voor het beschikbaar stellen van de 
tickets.

En last but not least: mijn ouders. Bedankt voor al jullie steun. Zowel mentaal als 
financiëel. Zonder jullie zouden wij het afgelopen jaar niet zoveel van deze wereld 
hebben kunnen zien en zou ons "nestje" er niet zo geweldig uit zien als nu.

Wij hebben alle gelden inmiddels ondergebracht in de stichting "Hennie Naar China". 
Deze stichting draagt er in eerste instantie zorg voor dat wij onze reis naar China 
kunnen maken. Wij beraden ons nog over de toekomst van deze stichting.

N.a.v. de kaartenaktie is er nog een substantieel deel over aan kaarten. Wij nodigen 
belanghebbenden uit om suggesties aan te dragen om ook deze kaarten te gelde te 
maken zodat wellicht ook andere A.L.S. patienten op deze wijze kunnen worden 
geholpen.

Hartelijk bedankt voor uw bezoek aan deze site,

Hennie en Femke